Psikanaliz nedir?

Sigmund Freud tarafından kurulan ve geliştirilen psikanaliz bilimsel bir disiplin olarak hem bir araştırma yöntemi hem insan zihni ve gelişimini anlamak için bir model hem de bir ruhsal tedavi sunar.

Psikanalizin bilimsel önermelerinde bilinçdışının varlığı en önemli yeri tutar. Yenidoğanın ruhsallığının hem iç dinamikleri hem de çevresiyle yaşadığı etkileşimlerle çeşitli evrelerle ifade bulan bir gelişim süreci yaşaması ve bu gelişim sürecinin onun zihinsel ve duygusal dünyasında kalan izleri psikanalizin araştırma nesnesidir. Bireyin bilinçdışı ağırlıklı olarak bu sürecin devinimlerini barındırır.

Psikanaliz ruhsal problemlerle bilinçdışının içerikleri arasında bağlantılar kurar. Bu içerikler çoğunlukla çatışma ve gelişimsel duraksama özellikleri gösterirler. Psikanaliz bilinçdışını keşfetme sürecinde analizanın (analize gelen kişi) analistiyle kurduğu ilişkiyi, düşlerini ve düşlemlerini çözümler. Bu çözümlemenin sonucunda analizan içgörü elde eder.

Psikanaliz yöntemi haftada en az üç seansla uygulanır. Analizan divana uzanır. Analist onun görüş alanının dışında oturur. Analizandan beklenen zihnini mümkün olduğunca kendi akışına bırakarak serbest çağrışımlar şeklinde kendisini anlatmasıdır.

Psikanalitik psikoterapi nedir?      

Psikanalitik psikoterapi Sigmund Freud’un geliştirdiği psikanalizden temel alan, en köklü psikoterapi yöntemlerinden biridir.

Klinik görüşme çerçevesinde terapist, yargılamayan, öğüt vermeyen, tarafsız, ve açık bir tutum içerisindedir. Bu tutum terapiye başvuran kişinin iç dünyasında yaşadıklarını söze dökmesini kolaylaştırır. Bu süreçte terapistin yorumlamaları ve desteğiyle birey içgörü kazanır, kendisi ve yaşadıkları üzerinde farkındalık geliştirir. Haftada bir veya iki sıklıkla yapılan yüz yüze görüşmeler sırasında, terapiye başvuran kişinin iç çatışmaları üzerinde çalışılır ve bilinçdışı süreçler üzerinde bilinç kazandırmak hedeflenir.

Merkezimizde ergenler ve yetişkinler ile psikanaliz ve bireysel psikoterapi uygulanırken, çocuklar, aileler ve çiftlerle talebe bağlı olarak değerlendirme görüşmeleri yapılmakta ve psikoterapi çalışması uygulanmaktadır.