Berrak Karahoda Okcebe

Klinik Psikolog, Psikoterapist // berrak.karahoda@icgoru.com

IMG_0083Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır,  Klinik Psikoloji doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda yarı-zamanlı öğretim görevlisidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma Çalışmaları Sertifika Programı’nı tamamlamış gönüllü psikoterapist olarak politik şiddet, işkence ve insan hakları ihlallerine maruz kalmış kişilerle çalışmıştır. Psikoterapi ve psikanalitik / psikodinamik teoriler üzerine yazılmış çeşitli makale ve kitapların çeviri, düzelti, ve editörlük süreçlerinde yer almıştır. Yetişkinlerle bireysel psikoterapi ve psikolojik değerlendirme çalışmalarını sürdürmekte, bireysel ve grup süpervizyonları vermektedir. Travmanın kuşaklararası iletimi, ilişkisel psikanaliz, psikanalizin ve psikoterapinin sosyo-politik, tarihsel ve kültürel boyutları, psikotravmatoloji, politik psikoloji, beden odaklı psikoterapi yaklaşımları, başlıca çalışma ve ilgi alanlarıdır.