Baba İşlevi

Derleyen: M. Işıl Ertüzün

BabaIsleviPsike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı – İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Konferanslar – 4 –

Baba İşlevi

Derleyen : M. Işıl Ertüzün

Satın Almak İçin Tıklayınız.

İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “Baba İşlevi” başlıklı sempozyumda ruhsallığın bilinçli ve bilinçdışı katmanlarında, psikolojik gelişimde ve psikopatolojide somut olarak babanın ve soyut düzeyde baba işlevinin yeri ve rolü çok boyutlu bir şekilde ele alındı. Bu kitap bu sempozyumda sunulan bildirilerin yazılı hale getirilmesiyle ortaya çıktı.

“Baba doğulmaz baba olunur.” Florence Guignard

“Aslında, baba, annenin düşüncesinde yoksa ya da çağrısına cevap vermiyorsa, korkutucu bir durum olduğunda müdahalesini kaba kuvvete indirgiyorsa, eğer anne-baba konumunu almakta yetersizse, bu tip bir baba düşmanca bir yabancı olarak kalacaktır ve ilk ruhsallığa tehlikeli bir gölge olarak kaydedilecektir.” Jacques Dufour

“Baba ruhsal açıdan ilk ek gıdadır.” Sezai Halifeoğlu

“Psikanalizin kastettiği baba ruhsal babadır; baba işlevinden kastettiğimiz toplumun, herhangi bir toplumun babaya atfettiği toplumsal bir rol değildir. Burada söz konusu olan ruhsal babadır. Babanın sağladığı ruhsal işlevdir.” Bella Habip

“Özetle babanın işlevleri olarak sıralayabileceğimiz, benliğin kendinden dış dünyayı kesip ayırmasına aracılık etme; üstbenliğin temellerini atma; ve özdeşleşmeler yoluyla benliği güçlendirme işlevleri, ruhsallıkta temel düşlemlere dair temsiller üzerinden gerçekleşir.” Nilüfer Erdem

“Anne güneştir, ısıtır, aydınlatır, sarar sarmalar; baba ise rüzgârdır. Güneşin boğucu yakıcılığından koruyan, denizde gemilerin yol almasını, keşifler yapmasını, bitkilerin döllenmesini ve canlılığın, yaşamın sürdürülmesini sağlayandır baba.” Refhan Balkan

“Anne-Baba-Çocuk üçgeni eşkenar bir üçgen değildir. Baba diğer iki köşeye uzak köşededir.” Yavuz Erten

İçindekiler

Giriş: Açılış Konuşması/ Ayla Yazıcı

Psikanaliz Kuramlarında Babanın Yeri Paneli Açılış Konuşması/ Bella Habip

Melanie Klein Kuramında Dişil Konum: Nesne Değişiminden Simgeleştirmeye Giden Yolda Baba İşlevi/ Berrak Ciğeroğlu

Freud’un Kuramında Baba İşlevi/ Nilüfer Erdem

Babanın Alfa İşlevi/ Sezai Halifeoğlu

Kulisteki Baba: Winnicott ve Yapıtı/ Bella Habip

“Baba, Kimsin Sen?” Baba İşlevi ve Ötekinin Keşfi/ Florence Guignard

Baba Cinayeti, Tümgüçlülüğün Ölümünden Doğan Gerçeklik (Freud’un Keşfinden Lacan’ın ve Bion’un Yaklaşımlarına)/ Jacques Dufour

Hapiste Hayatta Kalma Stratejisi Olarak Yaratıcı Süreç/ Lourdes Villafana Poo

Aktarım-Karşıaktarımda Baba İşlevi: Baş Ağrısından Oidipus Nitelikli Yanılsamaya/ David Millar

Baba İşlevleri, Babalık Hâlleri: Araştırmaların Düşündürdükleri/ Güler Okman Fişek

“Oğlan Dayıya Kız Halaya…” Aile Dinamikleri ve Nesne İlişkilerinde Dayının Yeri ve Rolü/ Yavuz Erten

Üremeye Yardımcı Tedaviler Bağlamında Babalık İşlevi/ M. Işıl Ertüzün

Yeminli Bakireler: Dişilin Reddi ve Baba İşlevi/ Melis Tanık Sivri

“Çocukluk Çağında Baba Tarafından Korunma İhtiyacının Şiddetine Benzer Şiddette Başka Bir İhtiyaç Tespit Edemiyorum”/ Aydan Özdağlar

Tartışma/ Elif Ülkü Gürışık – Aydan Özdağlar

Babalar: Kısıtlayıcı mı Yoksa Özgürleştirici mi? Bana Bir Masal Anlat Baba/ Refhan Balkan

Otoriteye Susamak: Mario Puzo’nun Baba Adlı Romanı Üzerine/ Sibel Mercan

Kapanış Konuşması/ Sezai Halifeoğlu

Dizin