4_buyukÖrtü fikri, yaşadığımız toplumda gündelik politik tartışmaların parçası olmasının ötesinde bir takım farklı anlamlara da işaret ediyor. En başta bilinç ve bilinçdışı arasındaki bölünme bir tür örtü, örtme, gizleme değil mi? Ve buna mukabil örtünün arkasında ne olduğuna dair bir merak ortaya çıkmıyor mu? Çocuksu cinsellik bu merakının peşinden giden küçük araştırmacının maceralarını içermiyor mu? Geceleri kapalı kapıların ardında neler olduğu, cinsel ilişki eyleminin neye benzediği, cinsiyetler arası anatomik farkların anlamı ve bir bütün olarak bu karanlık kıtanın keşfi örtü fikrinden ayrı tahayyül edilemez herhâlde. Ama hemen bir tuzak baş gösteriyor: Ya örtünün altında hiçbir şey yoksa, ya örtü sadece arkasında bir şey olduğu yanılsamasından başka bir şey değilse! İşte bu sayıda örtünün olası anlamlarını araştırıyoruz. Kadının başını örttüğünde ne anlama geldiği ile başlayıp metaforik anlamlarına kadar uzanan bir yelpazeyi gözden geçiriyoruz. Örtü bizi hiçlikle yüzleşmenin travmasından koruyorsa bu hiçliğe yaklaşmanın herhangi bir yolu olabilir mi? Örtü ve hiçlik arasına neden “kadın” yerleştiriliyor? Politik alanda örtü fikri hangi ideolojik anlamlara bürünüyor?

Özgür Öğütcen
Suret Dergisi Editörü

İçindekiler

Dosya: “Örtü, Örtünme, Hakikat

 – Yavuz Erten

Üzerindeki Örtüsü Olarak Şeyin Kendisi

-Elif Ersoy, Hakan Kızıltan, M. Bilgin Saydam

Bâtını Aç(ama)mak

– Özgür Öğütcen

Kadın ve Örtü: Kadınların Örtünmesine Psikanalitik Bir Yaklaşım

– Fethi Benslama

İslâm’ın Örtüsü

 – Mahan Doğrusöz

Siyasi İslam, Şeriat, İran Örneği ve Türkiye’nin Öğrenebilecekleri Üzerine!

Son Kez, İlk Kez: “Sophie Calle Sergisi Üzerine”

– Nilüfer Erdem

Sunuş: Sophie Calle’le Üçüncü Göz

 – Nayla de Coster

Üçüncü Göz Olarak Fotoğraf Makinesi

 – Meral Erten

“Gözlerinde bir masal vardı / Ben okurdum o ağlardı”

 – Yavuz Erten

Dev Siyah Perdede İki Küçük Pencere

– Melis Tanık Sivri

Son Bakıştaki O Gözler…

Psikanalitik Diyaloglar

– Hakan Kızıltan

Mevcudiyetin Eğretiliği: Psikontolojik Bir Deneme

 – Nancy Kulish, Deanna Holtzman

Persephone, Bekâretin Kaybı ve Dişi Oidipal Karmaşa

 – Bülent Somay

Heteroseksüellik, Ortoseksüellik, İdioseksüellik

Serbest Kürsü

 – Barış Özgen Şensoy

Mazoşizm, Narsisizm ve Ölüm İçgüdüsü: Bir Müzisyenin Sıradışı Öyküsü

Satın Almak İçin Tıklayınız.