İçgörü Psikoterapi Merkezi Etkinlikleri: Yavuz Erten – 12 Makale 12 Tartışma

içgörü logo

İçgörü Psikoterapi Merkezi Etkinlikleri

 

On İki Makale – On İki Tartışma

Psikanalist Yavuz Erten

Bu etkinlikte Yavuz Erten’in on iki makalesinin her biri ayrı oturumlarda okunup tartışılacaktır.

Bu makaleler psikanalizin kuramsal boyutunu, odaklandığı klinik ve patolojik olguları, uygulamalı psikanalizin bazı örneklerini aktarmaktadırlar. Bu makalelerin beraber okunup tartışılmasındaki amaç hem temel kavramlarla ilgili bilgi aktarımını sağlamak hem de bilginin daha ileri boyutlarındaki perspektifi katılımcılara sunmaktır.

Makaleler katılımcılara önceden ulaştırılacak ve oturumlara gelmeden okumaları sağlanacaktır.

İşlenecek on iki makale sırasıyla;

 1. Psikanalizden Dinamik Psikoterapilere . Defter, 24, 24-32, 1995- 17 Ocak 2020, Cuma saat 20.00-22.00
 2. Dünden Bugüne Aktarım Kavramı. Türk Psikoloji Yazıları, 1, No.2, s.45-66, 1998. 7 Şubat 2020, Cuma 20.00-22.00
 3. Karşıaktarım, Psikanalizden Dinamik Terapilere, Alfa, s. 65-85, 1999. 28 Şubat 2020, Cuma 20.00-22.00
 4. Oyunbozanlar ya da Sinemada Konuşan Münasebetsizler, Başka 3, 17-29, 2009. 13 Mart 2020, Cuma 20.00-22.00
 5. Yalnızlık, Yanlışlık. Psikanaliz Yazıları Sonbahar Sayısı, 3, s.29-37, 2001. 27 Mart 2020, Cuma 20.00-22.00
 6. Üzerindeki Örtüsü Olarak Şeyin Kendisi, Suret, 4, s.13-34, 2014. 10 Nisan 2020, Cuma 20.00-22.00
 7. Kohut ve Takipçileri . 3P, 7, s. 45-54, 2002. 17 Nisan 2020, Cuma 20.00-22.00
 8. Habil ve Kabil: Doğan İlk İnsanla Ölen İlk İnsanın; Öldüren İlk İnsanla Öldürülen İlk İnsanın İlişkisi Üzerine, Kardeşi Anla(t)mak, Derleyen Nesli Keskinöz Bilen, Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 53-68, 2014. 8 Mayıs 2020, Cuma. 20.00-22.00
 9. Tekinsiz Dönüş, Suret, 9, s.99-111,2017, 22 Mayıs 2020, Cuma 20.00-22.00
 10. Koltuktan Divana…Divandan Skype’a…Analizanın, Analistin ve Psikanalizin Göçü, Psikanaliz ve Göç. Gitmek mi Kalmak mı? Derleyen Nesli Keskinöz Bilen, Psike İstanbul, Konferanslar-Sempozyumlar,s. 125-153, İthaki, 2018. 29 Mayıs 2020, Cuma 20.00-22.00
 11. Cinsellik, Cinsiyet, Granit ve Gökkuşağı, Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik, Derleyen Deniz Arduman Kırcalı, Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı, Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 75-84, 2013. 12 Haziran 2020, Cuma 20.00-22.00
 12. Psikanaliz Oda Dışına Çıkınca. Uygulamalı Psikanalizde Çerçeve Sorunları. Psikanalitik Bakışlar-2, PPPD Yayınları s.123-136, 2006. 19 Haziran 2020, Cuma 20.00-22.00

Etkinliğe ruh sağlığı mesleklerinin (psikanalistler, psikiyatristler, klinik psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri) üyeleri, bu mesleklerin eğitimlerine devam eden öğrenciler katılabilir.

Kayıt koşullarını öğrenmek ve kayıt yaptırmak için (212) 261 71 47 ve (212) 227 36 24 numaralı telefonları arayabilirsiniz.