Bir Düşünce Bir Usta: Jan Abram – André Green

janabram_duyuru_rev-1 janabram_duyuru_rev-2 janabram_duyuru_rev-3 janabram_duyuru_rev-4