Psikanalitik Bakışlar I - Aktarım - Karşı Aktarım


bakışlar 1Psikanalitik Bakışlar- I Sempozyumunda yapılan konuşmaların derlendiği bu kitapta Aktarım-Karşıaktarım hakkında yerli ve yabancı analistler ve analist adaylarının makaleleri yer alıyor.

Psikanaliz tedavisinin engeli ama aynı zamanda en temel aracı olan aktarım olgusu analistle analizan arasındaki karmaşık bağı gözler önüne serer. Analizan kişisel tarihindeki önemli figürleri analistiyle yeniden canlandırırken, hatırlamak yerine onları yeniden yaşamayı yeğler. Analist de, karşıaktarım hareketinde tedavinin dinamiğinden, analizanın tarihçesinden ve özellikle bir aktarım nesnesi olarak psikanalize yönelen kendi aktarımından yola çıkarak, tüm bu aktarımlara yeni ve güncel bir boyut kazandırır.

Psikanaliz tedavisinin aktarım olgusu üzerine teknik ve kuramsal açıdan 110 yıl içinde katettiği yol çok çeşitli olup psikanalizin farklı coğrafyalarında, farklı bakışlarını gündeme getirir. Psikanalitik Bakışlar bu çoğulluğu Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Yunanistan ve Türkiye’den psikanalistlerle bir sempozyum girişimiyle somutlaştırmayı hedefleyip bu kitabı oluşturmuştur.

İçindekiler

– Giriş: Freud’dan Günümüze Aktarım ve Karşıaktarım/Bella Habip
– Açılış Konuşması/Bella Habip
– Kişilik Örgütlenmesi, Aktarım ve Karşıaktarım/Vamık Volkan
– Karşıaktarım Yalpazesinin Açılması ve Öznenin Toparlanması/Bianca Lechevalier
– Aktarım ve Karşıaktarım Açısından Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapi/Chris Joannidis
– Aktarım, Gerileme ve Utanç/Benjamin Kilborne
– Aktarım ve Karşıaktarımda Cinsiyet ve Nesil Farkı/Jacqueline Schaeffer
– Aktarım ve Simgeleştirme/Bella Habip
– İp ve Kubbe/Özden Terbaş
– Aktarım ve Karşıaktarım. Sınırlar, Zorluklar, Gerçekler/Yavuz Erten
– Boş Oda/Nilüfer Erdem
– Rüya ve Aktarım: Analistin Görüldüğü İlk Rüya/Gülgün Alptekin
– Kapanış Paneli: Bella Habip, Ben Kilborn, Bianca Lechevalier, Jacqueline Schaefer, Chris Joannidis, Vamık Volkan.
– Kapanış Oturumu

Kitapları satın almak için ;

Psike İstanbul Derneği çalışma saatleri 14:00-18:00’dir.
Seçil Türk Tel: 0212 224-10-03 – psikeistanbul@gmail.com