Ayrılık


ayrılıkedit

Derleyen: Deniz Arduman Kırcalı

Bilgi Üniversitesi Yayınları 

Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı Konferanslar 10

İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “Ayrılık” başlıklı sempozyumdaki sunumların yazılı hale getirilmesi ile ortaya çıkan bu kitap, psikanaliz literatüründe çok kapsamlı bir yer tutan ayrılık temasını rahimden vazgeçiş ile başlayan ilk ayrılık deneyimiyle, yaşlanmayla yaşamdan ayrılık arasındaki süreci içeren geniş bir yelpazede birçok farklı perspektiften ele alıyor.

 

Ayrılık, kavuşmanın hatırınadır ve tam da bu nedenle, doyum evresinin içeriğini zenginleştirerek ayrıştırdığından, gereklidir. Ayrılığın ön plana çıkardığı olumlu yanlar ve olumsuzlar güvenilir bir biçimde sırayla yer değiştirmezse gelişim de olamaz; olsa olsa, sonsuz bir ayrışmamış birlik olur ki bu da, ölüme uzanan bir entropi anlamı taşır. –  Chris Joannidis

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu durum ayrılık ve kayıpla ilgili meselelerimizi sürekli canlı tutuyor. İnsanlar ölüyor, özgürlüklerini kaybediyorlar, evler, şehirler yok oluyor, güvende olduğumuza dair hissimizi yitiriyoruz; bir zamanlar içinde yaşadığımız toplumu tanımlayan değerler, imgeler bozuluyor ya da yok oluyor. Bireysel ve grup kimliklerimiz bir kayıp tehdidi altında. Geleceği düşünmek, hayal etmek zorlaşıyor, kaygılanıyoruz. Kısacası ezici bir kayıp yaşantısının içine düşmüş gibiyiz. Ayrılmak ve yasını tutmak zorunda kaldığımız o kadar çok şey var ki… – Pınar Limnili Özeren

Bebekte hem yoğun bir güzellik algısı hem de tekinsizlik duyguları uyandıran anne bedeninden sağlıklı bir şekilde ayrışamamanın toplumsal alanda ne gibi sonuçları olabilir? Örneğin dünyada ve ülkemizde kadın bedenine yönelik gitgide artan tahammülsüzlüğü, sınırlandırmaları ve şiddeti bu bağlamda ele alabilir miyiz? Bu tarz tutum ve davranışları, iğdiş edilme tehdidine karşı dişili reddeden toplumların anne bedeniyle karşılaşmanın yarattığı çalkantı ve bunun tetiklediği erken kaygılarla başa çıkmak için başvurduğu savunmacı yöntemler olarak düşünmemizi öneriyorum. – Melis Tanık Sivri

 

İÇİNDEKİLER

Derleyen ve Yazarlar

Derleyenin Önsözü Deniz Arduman Kırcalı

Açılış Konuşması  Gülgün Alptekin

Pazartesi Kabuğu Aslı Kuruoğlu

Ayrılmak ve Bir Olmak: Göründüğünden de Karmaşık Bir Konu  Türkay Demir

John Bowlby’nin Bağlanma, Ayrılık ve Kayıp Üzerine Çalışmaları  Yeşim Korkut

Ayrılığın Üçgenselliği  Chris Joannidis

Frankensteinlar ve Canavarları: Dışımızda ve İçimizde  Özden Terbaş

“Bram Stoker’dan Drakula” Filmi ve Vampir Metaforu Üzerine Bazı Düşünceler  Mine Özmen

Anne Bedeniyle “Çalkantılı” Karşılaşma: Anne Bedeninden “Çalkantılı” Ayrılık  Melis Tanık Sivri

Yaşlılıkla Cenkleşme, Yaşamdan Ayrılık  Nilüfer Erdem

Odada Tek Başına  Meral Erten

Doğadan Ayrılık: Rizomlar Gibi…  Nesli Keskinöz Bilen

Gülhane Parkı’nda Bir Ceviz Ağacı: Göç ve Ayrılığa Dair, (A)ğaç İmgesi Gökhan Oral

Bir Ayrılamama Patolojisi: Ensest ve Ensestsi, P.C. Racamier’nin Yapıtı Üzerine  Bella Habip

“İtiraf” Filmi Üzerine Psikanalitik Düşünceler  Andrea Sabbadini

İlk Ayrılık: Rahim Üzerine  Gülgün Alptekin

Kapanış Konuşması  Pınar Limnili Özeren

Kapanış Konuşması  Ümit Eren Yurtsever

Dizin