İçimizdeki Şiddet

Ruhsaldan Toplumsala Şiddet Görüngüleri

içimizdeki şiddet kapak

Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı – İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Konferanslar – 9 –

İçimizdeki Şiddet – Ruhsaldan Toplumsala Şiddet Görüngüleri

Derleyen: Fulya Algın Tokmak

İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “İçimizdeki Şiddet, İçinde Yaşadığımız Şiddet” başlıklı sempozyumdaki sunumların yazılı hale getirilmesi ile ortaya çıkan bu kitapta psikanalitik kuram ve uygulamalardan yola çıkarak şiddet ve ruhsallık ilişkisi hakkında farklı tartışmaları sanat, tarih ve güncel meseleler eşliğinde takip edeceksiniz.

Biliyoruz ki tekrarlayan travmalar ruhsallığın temsil etme ve ilişki kurma yetisine saldırır.  Yalnızlaşmamak, kendiliğimizle ve birbirimizle bağlarımızı yitirmemek için düşünmeye, çalışmaya ve üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Bedenlerimizde, günlük yaşantımızda hissettiğimiz ve geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan şiddet karşısında ruhumuzu koruyabilmenin başka yolu yok.  Seans odalarımız elle tutulur gerçeklikte bir dış dünya şiddeti ile çevrelenmişken psikanalistler olarak hem odanın içinde, hem dışarıda bir anlam bulma gayreti içindeyiz.  Pınar Limnili

Analitik çalışmada, analistin nefreti kapsama ve keşif kapasitesinin büyük önem arz ettiği kabul edilmektedir. Toplumdaki yıkıcılık ve bunun terörizm ve siyasi baskı edimlerindeki temsiliyeti göz önünde bulundurulduğunda, kapsayıcılık kuvvetlerinin neler olabileceğini araştırmak gerekir. İstikrarlı ve olgun bir demokrasinin önemli bir kapsayıcılık etkeni olduğu aşikârdır; ne var ki toplumun normal yapılarının ilkel durumlara indirgendiği şartlarda da bu kuvvetler makul olarak desteklenmelidir… Nicholas Temple

W. Benjamin “tarihçi”nin anlatımı ile “gerçekleşmiş”in hatırlanması arasında bir fark gözetir. Tarihçilik anlatımı, geçmiş olayların, duygulanımlardan arındırılmış standart bir versiyonunu kurar. Buna zıt olarak gerçekleşmişin hatırlanması ise, susturulmuş ve muzafferler tarafından aklanmış olsa bile geçmişin duygusal bir biçimde geri gelmesidir. Mesafeli anlatımın belleği hâlihazırda var olan düşünme biçimlerini güçlendirmeye, âdeta onay dilenerek hizmet ederken, yeni fikir ancak ve ancak gerçekleşmişin hatırlanmasıyla doğabilir; böylece geçmişten gelen, sessiz ama konuyla ilişkili bir şey nihayet anlaşılırlık kazanır… Irène Nigolian

İçindekiler

Derleyen ve Yazarlar

Derleyenin Önsözü Fulya Algın Tokmak

Sempozyum Açılış Konuşması Gülgün Alptekin

11 Eylül: Askeri Diktatörlük ve Psikotik Dönem – 1973 David Rosenfeld

Ailedeki Şiddetten Toplumsal Cinnete Yavuz Erten

“Radyasyondan Koşarak Kaçmak”: Savaş ve Çocuk Onur Saltuk Dönmez

Öteki Şiddet Cüneyt Bilen

Kitabe-i Sengi Mezar: Şiddet ve Zorunlu Göçün Nesiller Arası İntikalini Efsaneler-Söylemler ve Yazılı Edebiyattaki İzlerinden Psikanalizin Düşüncesi ile Takip Etmek Gökhan Oral

Yıkıcı İçsel Evreler: Depresyon, İntihar ve Cinayet Nicholas Temple

Kadına Şiddet Sorununa Queer Bir Yaklaşıma Doğru Alev Özkazanç

Erkek Şiddetiyle Mücadelede Kadınların Güçlenmesi –Mor Çatı Deneyimi: Şiddeti Adlandırmak

Selime Büyükgöze

Cumartesi Anneleri: Şiddetin İnkârı Karşısında Yirmi Yıl Melis Tanık Sivri

İnkârın Kimlik Şiddeti veya Herkesi Delirtme Çabası Irène Nigolian

Resmi Tarih Yazımında “İnkârın Rafineleştirilmesi”ni Ruhsallık Terimleriyle Düşünmek Nilüfer Erdem

İnkârın Kilden Ayaklarının ve Yalanın Betondan Temelinin Durumu: İnkâr ve Yalan Arasındaki

İlişkiye Dair Bir Değerlendirme Berdj Papazian

Hayati Olan Nedir? Şiddet Neyi Koruyor? Bedeni mi? Arzuyu mu? Derya Kulu

Nesilden Nesile Aktarım Gülgün Alptekin

Toplumsal Çatışmadan Bireysel Yokoluşa: Türkiye’de Kürtler Ayla Yazıcı

İçinde Yaşadığımız Coğrafyanın Bir Niteliği: Ötekinin Karanlığında Özneyi Aramak Sezai Halifeoğlu

Şiddetin Paradoksları Zehra Eryörük

Şiddet İçeren Politikalara Karşı Psikanalistlerin Duruşu Nasıl Olmalıdır? Aslı Day

Şiddet İçeren Devlet Politikalarına Karşı Psikanalistlerin Duruşu Nasıl Olmalıdır? Hanna Segal Örneği

Bella Habip

İçinde Yaşadığımız Şiddet: Suskunluk Meltem Temiz

Şiddet ve Yaratıcı Sanat: Yaratmanın Şiddetine Karşılık Akıp Giden Zamanın Şiddeti Leyla Tanoğlu

Birincil Düşlemlerdeki Şiddetin Louise Bourgeois’nın Eserlerinde İncelenmesi Nayla de Coster

Sempozyum Kapanış Konuşması Pınar Limnili

Dizin