Kardeşi Anla(t)mak

Derleyen: Nesli Keskinöz Bilen

KardesiAnlatmakPsike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı – İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Konferanslar – 6 –

Kardeşi Anla(t)mak

Derleyen: Nesli Keskinöz Bilen

Satın Almak İçin Tıklayınız.

Bu kitap Psike İstanbul tarafından düzenlenen “Kardeşler ve Psikanaliz” başlıklı sempozyumda sunulan bildirilerin yazılı hâle getirilmesiyle ortaya çıktı.

“Freud’un bilinçaltına giden kral yolu yani rüyaları bize kardeşler ile ilgili neler söylemektedir?”
Refhan Balkan

“Kardeş,  olabilecek en cinai öldürücü arzuların “nesnesi”dir. Ebeveyn otoritesi  ordadır ve yıkıcı, seven, saldırgan ya da libidinal kökenli tüm duygular korkutur, suçluluk uyandırır. Kardeşler hep beraber olduklarından, bu tutkulu duygular iyice güçlenir.”
Yeşim Korkut

“Bütün bu anne ve sonrasında baba ve kardeşlerle olan ilk ilişkiler, Klein’a göre kişinin ileride kendi anne – babalığını da şekillendirir ve onların kendi çocuklarının bireyselliğine ne derece izin vereceklerini doğrudan etkiler.”
İrem Anlı

“Ölü bir kardeşin veya kaybedilmiş başka birinin zihinsel imgesini koruması ve canlı tutması için anne ya da diğer önemli kişiler tarafından psikolojik olarak görevlendirilen çocuklara “ikame çocuklar” ismi verilmiştir. …. Atatürk de ikame çocuktur”
Vamık Volkan

“Kabil sadece Tanrı’ya karşı gelme niteliğiyle anne-babasının oğlu olmakla kalmaz, onlarla, reddedilme ve terk edilme özelliklerini de paylaşır. Ancak uğradığı ceza ebeveynine göre daha ağırdır: O Tanrı tarafından iki kere sürülmüştür.”
Yavuz Erten

“İşte çocuklarda bu ara bölgede hayali kardeşler, ikizler ve arkadaşlar yaşar. Her çocukta değil, her zorlukta değil ama bazen bazı çocuklarda. . ”
Tijen Demirörs

“Oysa kardeş, kişinin iç dünyasında kendisinin narsisist bir uzantısı ise; ayrı biri olmaktan çok kendiliğin istenmeyen yönlerinin bir deposu niteliğinde olabilir ve farklılığın hissedildiği ilk anda tehlikeli bir “öteki” haline gelebilir. Bazı grup yapılanmalarında ise bireyler arasında hiç fark yokmuş gibi hissedilir, tehlikeli olan “öteki” grubun dışındadır, belki de başka bir gruptur.”
Pınar Limnili

“Bir yandan düzenin hiyerarşi olmadan olamayacağının yaşanan bir gerçek olması, diğer yandan da kardeşlik adı altında eşitliğin norm olarak kurulması toplumun en büyük çelişkilerinden biridir.”
Nukhet Sirman

“Kardeş olmayan ötekine yönlendirilen nefret ise savaşların kökenini oluşturur”
Sibel Mercan

“Çocuklar oyunu, oyun çocukları, oyun arkadaşları birbirlerini şekillendirirler. Bebeğin anneden sonraki ilk dünyasıdır, oyun. Bu dünyanın diğer vatandaşı ise sıklıkla kardeştir. Babadan önce, anneden sonra…”
Nesli Keskinöz Bilen

İçindekiler

Derleyen ve Yazarlar

Sunuş

Derleyenin Önsözü: Kardeşi Anla(t)mak, Nesli Keskinöz Bilen

Giriş: Açılış Konuşması, Pınar Limnili

1 Freud ve Kardeşler, Refhan Balkan Öztürk

2 Kardeşler: Tarihsel ve Güncel Örneklerle Kardeş İlişkilerine Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Bir Bakış, Yeşim Korkut

3 Nesne İlişkileri Kuramı: Melanie Klein, İrem Anlı

4 İkame Çocukların Psikolojisi ve Atatürk’ün Yaratıcılığının Temelindeki Güdülenme, Vamık Volkan

5 Habil ve Kabil: Doğan İlk İnsanla Ölen İlk İnsanın; Öldüren İlk İnsanla Öldürülen İlk İnsanın İlişkisi Üzerine, Yavuz Erten

6 Hayalî Kardeşler, Tijen Demirörs

7 Gruplarda Kardeş Dinamikleri, Pınar Limnili

8 Türkiye’de Kardeşliğin Sosyolojik ve Kültürel Temelleri, Nükhet Sirman

9 Kardeşler, Travmanın Kuşaktan Kuşağa Aktarımı ve Ebeveynlerin Rolü, Sibel Mercan

10 Sempozyumu Kapatırken, Ayla Yazıcı

11 Sempozyumu Kapatırken, Işın Sayın
Dizin