Psikanalitik Bakışlar III - Kayıp Nesne


bakıslar3Psikanalitik Bakışlar- III Sempozyumunda yapılan konuşmaların derlendiği bu kitapta Kayıp Nesne hakkında yerli ve yabancı analistler ve analist adaylarının makaleleri yer alıyor.

Ruhsallık kendini oluşturmak için orada-olmayan- nesne’den, yokluk’tan hareket eder. Psikanaliz, özünde yokluğun deneyimi değil midir? Psikanalistler bu yokluk deneyiminin kayıp nesne olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrılık, yas, iğdiş olma gibi öznelliği oluşturucu deneyimler kayıp nesnenin klinikte tesbit edilen temsilleridir. Zaten ‘temsil’ derken temelde kaybettiğimiz ‘şey’den söz etmez miyiz? Temsillerimiz tıpkı psikanaliz kuramları gibi, artık-orada-olmayan nesnelerimize yeniden bir kavuşma çabası olarak değerlendirilemezler mi?

Psikanalitik Bakışlar- III Sempozyumunda yapılan konuşmaların derlendiği bu kitapta Fransa, ABD, Yunanistan ve Türkiye’den gelen erişkin,çocuk psikanalistleri ve psikanalist adayları Kayıp Nesne temasını farklı çerçevelerden ele alarak kendi klinik deneyimlerini paylaşmışlardır.

İçindekiler
– Açılış Konuşması/Bella Habip
– Birincil Depresyon Sorunu/ Didier Houzel
– Anne Arayışını Gizleme, Nesne Kaybını Sahneye Koyma ve Yaratıcı Bir Yüceltme/ Maurice Apprey
– Kayıp Nesnenin İzlerini Ararken/ Bianca Lechevalier
– Diğer Yarısını Arayan Adam/ Bella Habip
– Psikotik Kişi Nesnesini Nasıl Kaybeder?/ Ayla Yazıcı
– Kayba Tutunup Kalmak: Kronik Yas Tutan Bireylerden, Hak İddiasında Bulunan İdeolojilere Tutunan Toplumlara/ Vamık Volkan
– Eve Dönüş/ Chris Joannidis
– Yas İmkânsız Olduğunda/ İrem Anlı
– İkame Bir Çocuğun Yaratıcılığı: Salvador Dali/ Mine Özmen
– Teklikteki Kayıp İkiz. İkizlikteki Yitik Birlik/Biriciklik/ Yavuz Erten
– Psikanalizin Sonlanma Dönemi/ Gülgün Alptekin
– Kapanış Konuşması/ Nilüfer Erdem
Kitapları satın almak için ;

Psike İstanbul Derneği çalışma saatleri 14:00-18:00’dir.
Seçil Türk 0212 224-10-03 – psikeistanbul@gmail.com