Narsisizm ve Yaratıcılık


narsisizm ve yaratıcılıkYayına Hazırlayan: Nilüfer Erdem

Fransızca Metinleri Çeviren: Sırma Palademir

Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2017

Narsisizm ve Yaratıcılık, yaklaşık 10 yıldır düzenlenen Psikanaliz ve Yaratıcılık Sempozyumunun 2014 İstanbul oturumunda sunulan makalelerden oluşan bir çalışma.

Freud’un 1914 tarihli “Narsisizme Giriş” makalesinin yüzüncü yıldönümünde, Lyon 2 Üniversitesi Yaratıcılık ve Klinik Çalışmalar Ağı, Galatasaray Üniversitesi ve Psike İstanbul işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda sunulan bu metinlerde, psikanalizin en can alıcı temalarından biri olan narsisizmin yaratıcılıkla etkileşimi, yaratıcılığın sağaltıcı etkisi odakta.

Freud’un görüşlerinin sonraki yıllarda başka psikanaliz kuramcıları tarafından gözden geçirilerek geliştirilmesinde en temel katkılar kuşkusuz narsisizm konusu etrafında yapılmıştır. Ruhsallığın sağlıklı işleyişinde, simgeleştirme ve yaratma kapasitesinin ortaya çıkabilmesinde etkili olan, yaşamın ilk evrelerine ait süreçlerin kavranması ve kavramsallaştırılması klinik uygulamada yeni boyutlar açmıştır.  Narsisizm bu boyutuyla günümüzde hâlâ derinlemesine incelenmeyi hak eden en verimli ve can alıcı psikanaliz temalarından birini oluşturmaktadır.

İÇİNDEKİLER

Sunuş – Nilüfer Erdem

Yaratıcılığın Kökenleri ve Narsisizm- Pınar Limnili Özeren

III. Richard veya Zamanda Geriye Doğru Suç – René Roussillon

Vah Bartleby! Vah İnsaniyet! Yara Almış İnsan ve Mekânlardan Beslenen Edebiyat: Birincil Narsisizmin Yapı Bozumu –Bella Habip

Blaise Cendrars : Yara, Narsisizm, Yazı – Alain Ferrant

Narsisizmin Aynaları: Otobiyografi ve Kendilik Suretleri – Anne Brun

Yapıtın Narsisist Değerlikleri: Okurun Ruhsal Çalışması – Christian Guérin

Fernando Pessoa, Boşlukla Tamlık Arasında Bir Yaratım – Bernard Chouvier

Robert Walser’in Yapıtında Narsisizm ve Silinme – Jean-Marc Talpin

Bir Star Gibi Yaşama Arzusu ve Hazin Bir Çöküş: Cahide Sonku, Yaratıcılık ve Narsisizm Üzerine – Yeşim Korkut

Çöküşün Yarattığı Narsisistik Yaralanma ve Ahmet Hamdi Tanpınar – Yavuz Erten

Suat Derviş’in Kadınları ve Yansıtmalı Özdeşleşme – İrem Anlı

Narkozdan Narkissos’aNami Başer

Çirkin Ördek Yavrusu: Narsisizm ve Yaratıcılık – Zeynep Direk

Narsisist Kırılmaları Kendi Kendine Tedavi Etmenin Yolu Olarak Yaratıcılık – Adela Abella

Zamanı Durdurmak – Banu M. Büyükkal

Ana Mendieta’nın Kanayan Yarası: Ana Rahminden/Ana Vatandan Sürgünün Sanat Yapıtı Yoluyla Onarım Çabası – Melis Tanık Sivri

Aynalı Otoportre: Kayıp Bakışın Peşinde – Nayla de Coster

İçimizdeki Müzik. Ses, Devinim  (Motion) ve Ritim Olarak Müziğin Birincil Baştan Çıkarıcılığı: Ruhsal Gelişimde Ağızsal Yola Karşılık İşitsel Yolun Gizemli Belirleyiciliği – A. Leyla Tanoğlu

Robert Schumann’da Duygulanım Hareketi: Nesne Arayışı ile Narsisist İkiz Eş Arasında – Eric Jacquet

Dans Eden Beden ve Kendilik Duygusu : Pina Bausch Dans Tiyatrosu’na Bir Bakış – Nilüfer Erdem