Psikanalitik Bakışlar II - Psikanalitik Çerçeve


bakıslar2Psikanalitik Bakışlar- II Sempozyumunda yapılan konuşmaların derlendiği bu kitapta Psikanalitik Çerçeve hakkında yerli ve yabancı analistler ve analist adaylarının makaleleri yer alıyor.

‘Çerçeve, psikanalitik görüşme düzeneğindeki tüm detayların toplamıdır.’ (D.W. Winnicott)
‘Çerçeve, analizanın psikotik kısımlarını karşılar.’ (J. Bleger)
‘Çerçeve, analistin kapsayıcı işlevinin aracıdır: Analistin kapsayıcı işlevi onun sayesinde ifade bulur.’ (D. Quinodoz)
‘Çerçeve, analitik sürecin gelişmesi için en uygun koşulların düzenlenmesidir.’ (P. İsrael)
‘Çerçeve, cisimleşmiş kuramdır.’ (J.-L. Donnet )
‘Çerçeve, simgeleşmenin simgeleşmesidir.’ (R. Roussillon)

Psikanalitik Bakışlar- II Sempozyumunda yapılan konuşmaların derlendiği bu kitapta, sadece psikanalitik sürecin tabi olması gereken zaman, düzen, ilke ve konumu değil, aynı zamanda analitik durumun kendisini de tanımlayan ‘Psikanalitik Çerçeve’ kavramı ele alınıyor. Kitapta ayrıca psikanalizin başlangıcından bugüne tüm kuramcıların üzerinde çokça düşündüğü bu geniş konuyu ele alırken bu alanda uluslararası çalışmalarıyla tanınan yetkin psikanalistlerin sunum ve atölyelerine ve derneğimizde bu konu üzerinde çalışan analist ve analist adaylarının çalışmalarına yer verilmiştir.

İçindekiler
– Açılış Konuşması/Bella Habip
– Psikanalitik Çerçevenin Tarihçesi ve Kuramı/René Roussillon
– Analitik Çerçeve İçinde Bir Analitik Ortamdan Ötekine/ Liliane Abensour
– Ayrılık Kaygısından Yalnızlığın Ehlleştirilmesine/ Jean-Michel Quinodoz
– Sınırların Yıkılması ve Bir-liğe Duyulan Açlık/ Ilany Kogan
– Psikanaliz Çerçevesinin Yerleştirilmesinde Yaşanan Bir Zorluk/ Bella Habip
– Kapsama İşlevinin Aracı Olarak Psikanalitik Ortam/ Danielle Quinodoz
– Çerçeve İçinde Analist: Analitik Ortamın Etik Baştan Çıkarıcılığı/ Viviane Chetrit-Vatine
– Psikanaliz Oda Dışına Çıkınca. Uygulamalı Psikanalizde Çerçeve Sorunu/ Yavuz Erten
– Yaslı Çerçeve/ Melis Tanık
– Çerçeveyi/Sınırı Ötekine Devretme Özgürlüğü/ İrem Anlı
– Çerçeve, Çocuklar ve Köpekler/ Nilüfer Erdem
Kitapları satın almak için ;

Psike İstanbul Derneği çalışma saatleri 14:00-18:00’dir.
Seçil Türk 0212 224-10-03 – psikeistanbul@gmail.com