suret1_cropSURET Çıkarken… Suret – Psiko Kültürel Analiz Dergisi ile psikanaliz ve diğer disiplinler arasındaki eksik bir halkayı tamamlama niyetindeyiz. Suret dergisinin amacı psikanalizi diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, sanat, edebiyat, antropoloji, feminizm, film eleştirisi, eleştirel kuram, nörobilim, queer kuram vb.) birlikte okuyarak yeni bir alan açmaktır. Derginin uzun soluklu ve yüksek nitelikli olması ise bir diğer amacımız. Derginin yayın kurulunda Yavuz Erten, Bülent Somay, Saffet Murat Tura, Hakan Kızıltan, Bilgin Saydam, Işıl Ertüzün ve Hakan Gürvit gibi kendi alanlarında çok değerli katkıları olan kişiler yer almaktadır. Danışma kurulunda ise Ali Akay, İskender Savaşır, Murat Paker ve Orhan Koçak gibi yine önemli çalışmaları olan kişiler bulunmaktadır. Derginin ilk sayısının dosya konusu Marilyn Monroe, keyifle okumanız dileğiyle.

Özgür Öğütcen
Suret Dergisi Editörü

İçindekiler

DOSYA: Norma Jean’i Kim Öldürdü?

– Yavuz ERTEN

Norma Jean’i Kim Öldürdü?

– Özgür ÖGÜTCEN

Marilyn Monroe Yoktur!
– Erkan KALEM

Erkekler Ne İster?

– Işıl ERTÜZÜN

Marilyn’in Kör Kuyusu

PSİKANALİTİK DİYALOGLAR: Kadın ve Temsil
– Joan RIVIERE

Tedbil-i Kıyafet Olarak Kadınsılık

– Andre GREEN

Saldırganlık, Kadınsılık, Paranoya ve Cinsellik

Hakan KIZILTAN & Bilgin SAYDAM

Ruhun Huzursuzluğu

– Yavuz ERTEN

Atıf Yılmaz’ın İki Filminin İncelenmesi Bağlamında Kadın
Temsilindeki Yarık ve Dönüşümleri

– Özgür ÖĞÜTCEN

Yavuz Erten’in “Atıf Yılmaz’ın İki Filminin İncelenmesi Bağlamında
Kadın Temsilindeki Yarık ve Dönüşümleri” Adlı Yazısına Bir Katkı

– Ebru SALMAN

Bion’a Göre Cinsellik

SERBEST KÜRSÜ

– Hakan KIZILTAN

Ruhsallığın Evrimsel Kökeni

– Saffet Murat TURA

Özgürlük Sorununa Giriş

Satın Almak İçin Tıklayınız.