Tefekkür Yakınlıkları

Yazar: Chris Joannidis

tefekkurPsike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı – İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Şimdi ve Burada – 3 –

Tefekkür Yakınlıkları

Yazar: Chris Joannidis

Editör : Melis Tanık Sivri

Satın Almak İçin Tıklayınız.

Tefekkür Yakınlıkları, İstanbul doğumlu, halen Atina’da yaşayan eğitim psikanalisti Chris Joannidis’in İngilizce ve Rumcadan Türkçeye çevrilmiş makalelerinin bir derlemesi olduğu gibi bir anlamda da onun eve dönüşünü simgeliyor. Bu kitapta Chris Joannidis, psikanaliz alanının içindeki ve psikanalizin felsefe, antropoloji, edebiyat, tarih gibi disiplinlerle olan etkileşimindeki tefekkür yakınlıklarını derinlemesine işliyor.

Joannidis, psikanalitik konumu iki yol arkadaşının ‘bilgi’ye doğru yola çıkması şeklinde tanımlarken, her yolcunun gerçekte “kendi iç ebeveynine” ve “kendi oyun alanına” sahip birer çocuk olduklarını öne sürüyor. Yazara göre, bu iki yolcunun yürürken mücadele edeceği şeytanlar vardır. İki yolcu, geçmişleriyle karşılaşmak, hayatlarında gitmeyi seçmedikleri yol ayrımlarında tökezlemek, vicdan azaplarının ve kaybedilmiş fırsatların acısına yeniden rastlamak ve kaybın acısını yaşamak için yolculuk ederler. İki taraf da baştan çıkmaya ve hayal kırıklığına uğramaya, yoksunluğa dayanmaya hazırdır, duruma korku, çekince ama aynı zamanda umutla yaklaşırlar. Yolda giderken, biri diğerinin yanında durur, ama her ikisi de bunun yetmediğinin farkındadır çünkü öznelerarasılık bir yanılsamadır ve zaman geri alınamaz. İki taraf da arzunun hizmetinde olan düşlemin birincil gücünü ve ona ne kadar kolay kapılabileceğini bilir.

Joannidis, Tefekkür Yakınlıkları’nda kayıp nesne, yas ve zaman; analitik ilişkinin doğası; psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi; aktarım-karşıaktarım; süpervizyon; grup süreci; cinsel kimlik gelişimi ve bilinçdışı düşlem ve son olarak psikanalizin sinirbilimle ilişkisi gibi farklı meseleleri ele alıyor. Psikanalist Melis Tanık Sivri de kitabın açılış metni olan “Eve Dönüş”ten yola çıkarak yasın kuşaklararası iletimi ve bunun psikanalitik çalışmalardaki görünümlerini Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi bağlamında ele alarak kitaba katkıda bulunuyor.

İçindekiler

Sunuş

Giriş/ Yavuz Erten

Birinci Bölüm

Paslı Teneke Kutu: Travmanın Kuşaklararası İletimi/ Melis Tanık Sivri

İkinci Bölüm

Eve Dönüş

Sözler Zamanı Öldürür

Tanıma ve Psikanalitik Düşünce

Yanıltıcı İlişkiler

Öznelliklerarası Üzerine

Cinnet: Dehşet Verici Zaruret,

Winnicott Üzerine Düşünceler

Aktarımsal Deneyim Olarak

Karşılıklı Eyleme Dökme

Öteki Hasta

Aktarım ve Karşıaktarım Açısından Psikanaliz ve

Psikanalitik Psikoterapi

Eğitimden Biraz Fazla, Terapiden Biraz Az:

Psikanalitik Süpervizyon Üzerine Düşünceler

John Malkovich ya da Ruhsal Hastalıklara

Bakım Veren Kurumlarda Ruhsal Tükenmişlik

Bilinçdışı Düşlemin Paylaşımı: Terapistin Bir Bütün Olarak

Gruba Yönelik Duygusal Tepkisi

Çalışma Grubu

Algılayan Somadan Düşlemlenen Bedene

Söyleşmek İhtiyaç Oluşturmaz:

Psikanalizin Sinirbilimle İlişkisi Olgusu

Türkçe-İngilizce Terimler Sözlüğü

Dizin