yıllık2019

psikanalizyilligi.com

Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2019

Bu sayının ana teması “Psikoz”.

Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2019 derlemesinin psikoza dair bazı kuramsal ve klinik meseleler üzerinde düşünmeye alan açacağını umuyoruz: Örneğin, Freud’dan günümüze gelişen kuramsal ve klinik kavramlaştırmaların ışığında psikotik işleyişi nasıl anlayabiliriz? Farklı seviyelerdeki simgesel bozukluklara işaret eden farklı psikoz süreçleri nasıl ele alınabilir? Farklı kavramlaştırmaların yol açtığı teknik farklılıklar nelerdir? gibi. Seçkide ayrıca Uluslararası Psikanaliz Dergisi‘nin tarihçesi, trans kimlikler, psikanaliz kuramı ve  tekniği, travma gibi temalara odaklanan makalelere ve bir film analizine de yer verdik.

Keyifli okumalar dileriz!

 

ULUSLARARASI PSİKANALİZ YILLIĞI 2019: PSİKOZ

İÇİNDEKİLER ✪ Sunuş Melis Tanık Sivri  The International Journal of Psychoanalysis’in Yüz Yılı Dana Birksted-Breen ✪ Sanrı ve Onarım Catalina Bronstein ✪ Halüsinoz ve Hayalleme: Alice’in Ruhsal Acısı ve Bu Acının Analiz Odasındaki Dönüşümleri Maria Grazia Oldoini ✪ Evelyne Kestemberg’in Düşüncesinin Günümüzde Geçerliliği Antoine Nastasi ✪ Psikozun Psikanalizinde Beden-Zihin Sınırındaki Mikrosüreçler Uta Karacaoğlan – Riccardo Lombardi ✪Geçici Kimlikler: Trans Kimlikler Üzerine Bazı Psikanalitik Düşünceler Alessandra Lemma  Melanie Klein’ın Teknik Üzerine Seminerleri: Duyguların Dönüşü Jean-Michel Quinodoz ✪ Michel Fain’e Göre Zihinselleştirme ve Edilgenlik Marilia Aisenstein – Marina Papageorgiou ✪Gerçek Duygusu: Winnicott’un “Bazı Karşıtlıkları Çalışmaya Yol Açan İletişim Kurma ve Kurmama” Makalesi Üzerine Thomas H. Ogden  Travma ve Oidipus’un Gerçeğe Uyanışı John Steiner ✪ Xavier Dolan Sinemasında Ensestsi Bella Habip