Yeni Yazılmış İki Yeni Kitap Üzerine Eskiden Köken Alan Bir Söyleşi
Talat Parman – Yavuz Erten